top of page

PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Brabants beautyhuis verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Brabants beautyhuis, of om andere reden persoonsgegevens aan Brabants beautyhuis verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Brabants beautyhuis, Kerluil 20, 4822 PA te Breda.
De salon is bereikbaar via: telefoon: 06-4515 2420 of email: info@brabants-beautyhuis.nl

2. Welke gegevens verwerkt Brabants beautyhuis met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a. Voor- en achternaam, geboortedatum
b. Adresgegevens
c. Telefoonnummer en emailadres
d. Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
e. Product gebruik van gegeven behandeling en thuis gebruik
f. Facturen en/of betalingen

2.2. Brabants beautyhuis verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor: • contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken • nieuwsbrieven, bevestiging van afspraken • het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

b. Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren

c. De informatie over product gebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat

d. Brabants beautyhuis verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige ( personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

e. Brabants beautyhuis is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Email berichtgeving:Brabants beautyhuis gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over alle activiteiten en diensten van Brabants beautyhuis. Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@brabants-beautyhuis.nl

2.4. Informatie verstrekking aan derden: Brabants beautyhuis verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie
Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. (bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken). Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Brabants beautyhuis is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Brabants beautyhuis terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Brabants beautyhuis verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen
6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Brabants beautyhuis passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht
7.1. Via de eigenaresse van Brabants beautyhuis kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Brabants beautyhuis zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Brabants beautyhuis.
7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Brabants beautyhuis uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Brabants beautyhuis via telefoon: 06-45152420 of email: info@brabants-beautyhuis.nl.

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken

bottom of page